Informacje o projekcie

Projekt zakłada kompleksową analizę rynku oraz zagranicznych systemów promocji państwa i budowania marki narodowej. W ramach projektu zostaną przeanalizowane ekspertyzy, raporty oraz istniejące publikacje dotyczące budowy marki Polska. Następnie, na podstawie zebranych danych, zostanie sporządzony holistyczny raport, który opisze i przeanalizuje teoretyczne założenia oraz metodologię implementacji modelu działań polskiej administracji rządowej i samorządowej na rzecz polskiej dyplomacji publicznej.

Działania w ramach projektu

Kompleksową analizę rynku

Przeprowadzenie badania dotyczącego publikacji, ekspertyz i raportów związanych z budową marki Polska.

Sporządzenie raportu

Opracowanie raportu, który opisze i przeanalizuje założenia teoretyczne oraz zaproponuje metodologię implementacji modelu działań polskiej administracji rządowej i samorządowej na rzecz polskiej dyplomacji publicznej.

Analizę zagranicznych systemów promocji państwa

Badanie i analiza skutecznych modeli promocji państwa stosowanych w wybranych państwach, w celu rozpoznania potrzeb i możliwości Polski.

Przeprowadzenie webinarów eksperckich

Organizacja i promocja projektu będzie opierała się na przeprowadzeniu 8 webinarów przy współpracy z ekspertami z zakresu dyplomacji gospodarczej oraz przedstawicielami świata biznesu.

Rezultaty projektu

Best practices

Zidentyfikowanie best practices i skutecznych strategii budowania marki państwa na podstawie analizy zagranicznych systemów promocji.

Raport

Przygotowanie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące modelu działań polskiej administracji rządowej i samorządowej w budowie marki Polski.

Wzmocnienie potencjału

Wzmocnienie potencjału gospodarczego i kulturalnego Polski poprzez budowanie pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców oraz promocję wysokiej jakości polskich produktów, usług i turystyki.

Przekonanie do zaufania

Przekonanie społeczności międzynarodowej do zaufania i docenienia polskich marek, co przyczyni się do rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Pobierz raport

Polski Branding Narodowy - w kontekście wojny na Ukrainie

Raport w języku polskim
Raport w języku angielskim

Nasze działania wspierają cele strategiczne Fundacji Orlen, w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, rozwijania przedsiębiorczości, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN