Informacje o projekcie

Ideą projektu jest rozwój kompetencji młodzieży z całej Polski w zakresie przeciwdziałania i walki z dezinformacją, a przede wszystkim tzw. fake newsami w przestrzeni wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, które obecnie są dla młodzieży najważniejszym źródłem i nośnikiem informacji. W cyberprzestrzeni coraz częściej pojawiają się i to na skalę większą niż wiele osób myśli, fałszywe informacje, popularnie zwane fejkami. Dotyczą one wielu dziedzin życia, świadomie lub nie wprowadzając w błąd. Każdy może być ofiarą dezinformacji lub wręcz oszustwa. Nie zdając sobie sprawy z tego, czym są fake newsy i jaką mają siłę rażenia, zbyt łatwo wierzymy w to, co czytamy i oglądamy.

Cele projektu

Merytoryczne wzmocnienie społeczności zajmującej się weryfikacją informacji w Internecie

Wyłanianie i wspieranie osób zdolnych, które mogłyby efektywnie wspomóc misję zwalczania dezinformacji;

Poszukiwanie metod i narzędzi identyfikowania źródeł fałszywych informacji w Internecie

Budowanie kompetencji merytorycznych w zakresie fact checkingu

Promowanie wiedzy z zakresu weryfikacji faktograficznej publikowanych w sieci treści, tzw. fact checkingu

Inspirowanie postaw proaktywnych oraz zachęcanie ich do rozwoju kompetencji pożądanych na rynku pracy przyszłości w realiach gospodarki opartej na informacji.

Korzyści płynące
z projektu

W ramach projektu pojawi się specjalna seria infografik mających zadanie edukacyjne, będą one udostępniane na naszej stronie internetowej oraz kanałach social media. Projekt zostanie zrealizowany w formie stacjonarnych warsztatów oraz spotkań z ekspertami. Łącznie przeprowadzimy 7 różnych spotkań na zróżnicowane tematy, np:

  1. Czym jest dezinformacja i jak z nią walczyć?;
  2. Jak rozpoznać fake newsy?;
  3. Czym jest fact checking – teoria i praktyka;
  4.  Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni;
  5. Warsztaty praktyczne – wypracowanie dobrych praktyk.