Informacje o projekcie

Projekt miał za zadanie zrealizować podstawowy cel programu tj. wsparcie edukacji kulturalnej, ważnej dla rozwoju kapitału społecznego. Działania podejmowane w ramach projektu umożliwiły uczestnikom rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy, a jednym z rezultatów projektu jest podniesienie poziomu kompetencji artystycznych kulturowych i twórczych uczestników oraz ukształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego.

Działania w ramach projektu

Materiały edukacyjne

Stworzenie materiałów edukacyjnych w oparciu o źródła nauowe.

Wywiady

Zorganizowanie wywiadów z ekspertami w formie zdalnej. 

Warsztaty

Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników.

Kampania promocyjna

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej mającej na celu popularyzację nie tylko projektu, ale również działalności Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rezultaty projektu

Kompetencje

Podniesienie kompetencji uczetników w zakresie istotności kultury.

Wiedza

Podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat zasobów polskiej kultury.

Wiedza

Podniesienie poziomu wiedzy na temat elementów składowych działań polskiej dyplomacji w zakresie promocji kraju.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.