Informacje o projekcie

Projekt ma celu promocję kultury polskiej za granicą oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, w szczególności w Gruzji. Ze względu na pogłębiającą się współpracę polityczną, ekonomiczną i dobre stosunki między Polską i Gruzją, niezwykle istotne jest również podkreślenie współpracy międzykulturowej.

Działania w ramach projektu

Webinaria oraz podcasty

Ponadto, zrealizujemy również cykl webinariów i podcastów, poświęconych promocji polskiej kultury, jako trwały rezultat zadania publicznego.

Seminaria oraz warsztaty online

Zorganizujemy cykl seminariów z udziałem ekspertów oraz warsztatów online, prowadzonych w formule otwartej podczas, których uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat różnorodnych aspektów polskiej kultury.

Pamięć o historii buduje przyszłość!

W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane różnorodne działania podkreślające dorobek artystyczny i intelektualny, najwybitniejszych polskich artystów oraz możliwości rozwoju i budowania pozytywnego wizerunku państwa poprzez wykorzystanie zasobów i atrakcyjności kultury na przykładzie Polski

Rezultaty projektu

Projekt ma na celu promocję kultury polskiej za granicą, w szczególności w Gruzji więc jest on skierowany przede wszystkim do społeczności lokalnej w kraju partnera. Odbiorcami projektu będą zarówno studenci, osoby dorosłe, jak i seniorzy, zainteresowani zdobywaniem lub pogłębianiem wiedzy na temat kultury polskiej. Działania podejmowane w ramach projektu będą miały różnorodny charakter, dzięki czemu każdy będzie mógł wziąć udział w spotkaniu, którego tematyka będzie dla niego interesująca.

Seminaria

3 Seminaria dla ok. 30 osób.

Warsztaty

Cykl 5 warsztatów, dla ok. 15 uczestników

Uczestnicy

165 miejsc w projekcie