Informacje o projekcie

Ideą Polsko–Czeskiej Szkoły Liderów Współpracy Gospodarczej jest dostarczenie młodym ludziom wiedzy oraz kompetencji zakresie prowadzenia efektywnej dyplomacji gospodarczej i możliwości kształtowania kariery w instytucjach europejskich.

Działania w ramach projektu

Rożnorodna tematyk

Każde spotkanie będzie poświęcone innej tematyce bezpośrednio związanej z zagadnieniami dyplomacji gospodarczej, internacjonalizacji oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych.

4 Spotkania

W ramach realizacji projektu odbędą się 4 weekendowe spotkania online, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznać przedstawicieli świata polityki, dyplomacji oraz biznesu.

Spotkania online

Spotkania z ekspertami oraz warsztaty będą realizowane za pośrednictwem platformy Zoom, co umożliwi uczestnikom bezpośrednią interakcję oraz dyskusję i będzie stanowić niezapomniane doświadczenie.

Uczestnicy

Uczestnikami projektu będą młodzi i ambitni ludzie, którzy zainteresowani są zagadnieniami związanymi z polityką zagraniczną i stosunkami międzynarodowymi. Uczestnictwo w projekcie umożliwi im zdobycie kompetencji miękkich i umiejętności autoprezentacji. Każdy uczestnik nauczy się kultury dyskusji i zdobędzie umiejętności interpersonalne.

Ponadto, grupą do której bezpośrednio dotrze projekt są przedsiębiorcy sektora MŚP, innowatorzy, pomysłodawcy startupów, którzy chcą rozwijać działalność nie tylko na rynku krajowym ale również europejskim i międzynarodowym. Otrzymają oni know how, jak skutecznie podbijać rynki zagraniczne.

Projekt uzyskał Honorowy Patronat Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego